Informatie over mogelijkheden Kasteel Gemert
Enkele jaren geleden hebben we ons als Stichting ICC Kasteel Gemert sterk gemaakt voor een reële herbestemming van het kasteel van Gemert.
In samenwerking met een aantal partners heeft dat toen geleid tot een concreet uitgewerkt en haalbaar plan dat – in de woorden van de provincie – een mooi voorstel was met een degelijke financiële basis. Door een aantal (economische) ontwikkelingen is het plan zoals dat toen is ingebracht niet meer volledig te realiseren.
Op dit moment wordt op meerdere plaatsen opnieuw gesproken over de toekomst van het kasteel en leeft bij veel mensen uit Gemert het idee dat er wat moet gebeuren. Zelf richten we ons op dit moment niet actief op een mogelijke herbestemming. We hebben echter nog veel informatie beschikbaar, ontstaan bij het uitwerken van de plannen. Dit betreft onder andere:
• marktonderzoek naar mogelijkheden horeca en hotel,
• technische plannen voor herinrichting kasteel en poortgebouw,
• mogelijke activiteiten in relatie tot de geschiedenis van het kasteel en van Gemert,
• ideeën voor ruimtelijke ordening en infrastructuur zoals wegen en parkeerplaatsen;
• bedrijfseconomische opzet en
• juridische structuren.
Na intern overleg hebben we besloten dat we deze informatie ter beschikking willen stellen van partijen die serieuze plannen hebben voor een herbestemming van het kasteel. Als u plannen hebt en geďnteresseerd bent in onze informatie, dan kunt u contact opnemen met Sjaak Bisseling

ICC Kasteel Gemert
Sjaak Bisseling
Dommel 29
5422VH Gemert
Telefoon: 06-21292768
E-mail: info@icc-kasteelgemert.nl